czzkreslení kartografického zobrazení
endistortion of the cartographic projection
fraltération f de la projection cartographique
geVerzerrung e der kartografischen Abbildung
ruискажение в картографической проекции
skskreslenie kartografického zobrazenia
cz

zkreslení kartografického zobrazení

poměr délky, plochy nebo velikosti azimutu (úhlu) na zobrazovací a referenční ploše; rozeznáváme zkreslení délkové, plošné a úhlové

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník ÚGKK SR
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále