czdaná hodnota
engiven value
frvaleur f donnée
gegegebener Wert r
ruзаданная стоимость
skdaná hodnota
cz

daná hodnota

veličina, jejíž číselné vyjádření existuje v příslušných jednotkách

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník ÚGKK SR
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována