czarchiválie
enarchival materials
frdocuments mpl d´archives
geArchivalien epl
ruархивные материалы
skarchívne materiály
cz

archiválie

dokument, který byl vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrán ve veřejném zájmu k trvalému uchování a byl vzat do evidence archiválií

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 499/2004 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována