czindikační skica
eninidication sketch
frcroquis m d´indication
geAnzeigeskizze e
ruэскиз индикации
skindikačný náčrt
cz

indikační skica

kolorovaný otisk mapy stabilního katastru určený pro indikování změn v této mapě a jejich následné zaměření v terénu; k tomuto účelu byla nalepena na karton

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována