czmultifunkční katastr
enmultifunctional cadastre
frcadastre m multifonctionnel
gemultifunktionales Kataster s
ruмногофункциональный кадастр
skmultifunkčný kataster
cz

multifunkční katastr

katastr sloužící nejen k evidenci pozemků a jejich vlastníků, ale i k dalším vyjmenovaným potřebám fiskální politiky státu, vojenských správ, vodohospodářských správ, ochrany památek, kartografie, statistiky, územního plánování, pro potřeby podnikání, vědeckého bádání, správců inženýrských sítí, a především k ochraně držitelů jednotlivých pozemků

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Zákon č. 177/1927 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále