czastronomická orientace
enastronomic orientation
frorientation f astronomique
geastronomische Orientierung f
ruастрономическая ориентация
skastronomická orientácia
cz

astronomická orientace

Určení směru cíle na zemském povrchu vzhledem k astronomickému severu, pomocí kosmických těles

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována