czastronomicko-geodetická nivelace
enastro(-)geodetic(al) levelling
frnivellement m astronomique-géodésique
geastronomisch-geodätisches Nivellement n, astrogeodätisches Nivellement n
ruастрономо-геодезическое нивелирование
skastronomicko-geodetická nivelácia
cz

astronomicko-geodetická nivelace

Metoda, kterou se určují výšky geoidu nebo kvazigeoidu nad referenčním elipsoidem, a to ve vrcholech pořadu, jehož svislé odchylky byly určeny z astronomických a geodetických měření

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována