czčasová souřadnice
entime coordinate
frcoordonnée f temporelle
geZeitkoordinate f
ruвременная координата
skčasová súradnica
cz

časová souřadnice

Vzdálenost od počátku intervalové stupnice používané jako počátek časového souřadnicového systému

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník ÚGKK SR
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována