czčíselně určený bod
ennumerically determined point
frpoint m déterminé numériquement
genumerisch bestimmter Punkt m
ruчисленно определяемая точка
skčíselne určený bod
cz

číselně určený bod

Bod, který je ve 2D, 3D nebo ve 4D prostoru určený z měřených veličin; měřené veličiny mohou být úhly, délky nebo souřadnice ve zvoleném souřadnicovém systému

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník ÚGKK SR
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována