czdiagramová tachymetrie
endiagramm tacheometry
frtachéométrie f au diagramme
geDiagrammtachymetrie f
ruдиаграммная тахиметрия
skdiagramová tachymetria
cz

diagramová tachymetrie

Způsob měření tachymetrem, při kterém odečítáme údaje na tachymetrické lati pomocí diagramu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována