czdůlně-měřická dokumentace
enmine surveying documentation
frdocumentation f des mesures minières
gemarkscheiderisches Archiv n
ruдокументация по измерению горных работ
skbanskomeračská dokumentácia
cz

důlně-měřická dokumentace

Soubor důlních map, které tvoří základní, účelové a přehledné důlní mapy, řezy, profily, doplněné číselnou a důlně-měřickou dokumentací těžebního závodu nebo podniku, uspořádaných podle pokynů důlně-měřického předpisu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována