czdůlní bodové pole
enmine (geodetic) control
frréseau m géodesique de points miniers
geFestpunktfeld n im Bergbau m
ruгеодезическая сеть горных пунктов
skbanské bodové pole
cz

důlní bodové pole

Množina bodů trvale stabilizovaných na povrchu a v podzemí v části těžebních závodů, tvořící základ důlních měření

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník ÚGKK SR
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována