czdůlní polohové bodové pole
enmine horizontal (geodetic) control
frréseau m géodesique-planimetrique de points miniers
geLagefestpunktfeld n im Bergbau m
ruгеодезическая сеть положения горных пунктов
skbanské polohové bodové pole
cz

důlní polohové bodové pole

Důlní bodové pole obsahující body základního důlního polohového bodového pole a podrobného důlního polohového bodového pole na povrchu i v podzemí

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník ÚGKK SR
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována