czelektronická tachymetrie
enelectronic tacheometry
frtacheométrie f électronique
geelektronische Tachymetrie f
ruэлектронная тахeoметрия
skelektronická tachymetria
cz

elektronická tachymetrie

Tachymetrie, při které se na měření používá elektronický teodolit nebo totální stance stanice

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník ÚGKK SR
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována