czgeodetická gravimetrie
engeodetical gravimetry
frgravimétrie f géodésique
gegeodätische Gravimetrie f
ruгеодезическая гравиметрия
skgeodetická gravimetria
cz

geodetická gravimetrie

Věda o použití gravimetrie na geodetické účely

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována