czgeodetická křivka
engeodesic curve, geodesic line
frcourbe f géodésique
gegeodätische Kurve f
ruгеодезическая кривая
skgeodetická krivka
cz

geodetická křivka

Nejkratší spojnice dvou bodů na libovolné referenční ploše

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována