czgeodézie v podzemních prostorách
enunderground surveying
frgéodésie f dans les espaces souterrains
geGeodäsie f in unterirdischen Räumen
ruгеодезия в подземных пространствах
skgeodézia v podzemných priestoroch
cz

geodézie v podzemních prostorách

Souhrnný pojem pro úlohy, které souvisí s měřením, zobrazováním a vytyčováním podzemních částí stavebních objektů (např. garáže, sklepy), podzemních stavebních objektů (např. tunely, štoly), důlních objektů, objektů vybudovaných těžbou a přírodních podzemních objektů (např. jeskyně)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník ÚGKK SR
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována