czgravimetrická základna
engravimetric base, gravity base line
frbase f gravimètrique
gegravimetrische Basis f, gravimetrische Vergleichsbasis f
ruгравиметрическая база
skgravimetrická základnica
cz

gravimetrická základna

Soustava bodů se známým rozdílem tíhového zrychlení vhodné velikosti, která slouží jako terénní etalon pro kalibraci relativních gravimetrů

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována