czgravimetrické mapování
engravity survey
frlever m gravimètrique
gegravimetrische Aufnahme f
ruгравиметрическая съемка
skgravimetrické mapovanie
cz

gravimetrické mapování

Měření tíhového zrychlení na vhodně zvolených bodech zemského povrchu tak, aby na jeho základě mohly být vyhotoveny gravimetrické mapy obsahující kóty a izočáry tíhového zrychlení

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována