czhorizontální tíhový gradient
enhorizontal gravity gradient
fr gradient m de gravité horizontal
geHorizontal-Gradient m der Schwere
ruгоризонтальный градиент тяжести
skhorizontálny tiažový gradient
cz

horizontální tíhový gradient

Druhá derivace tíhového potencionálu ve směru osy x a y ležících ve vodorovné rovině (kolmá na směr působení tíže)


Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována