czhraniční kámen
enboundary mark, boundary stone (UK), poperty corner (US)
frborne f frontière
geGrenzstein m
ruграничный камень
skhraničný kameň
cz

hraniční kámen

Stabilizační znak, kterým je kámen osazený na hranici; většinou opracovaný do tvaru hranolu


Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována