czinicializace
eninitialisation
frinitialisation f
geInitialisierung f
ruинициализация
skinicializácia
cz

inicializace

Časový interval, který potřebuje přijímač GNSS při kinematických metodách v reálném čase od zapnutí po okamžik vyřešení ambiguit

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník ÚGKK SR
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována