czjednosměrná nivelace
enlevelling in one direction
fr nivellement m unidirectionnel
geNivellement n in einer Richtung
ruоднонаправленное нивелирование
skjednosmerná nivelácia
cz

jednosměrná nivelace

Nivelace zaměřená pouze jednou, a to v jednom směru

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována