czkosmická geodézie
enspace geodesy
fr géodésie f spatiale
geWeltraumgeodäsie, f
ruкосмическая геодезия
skkozmická geodézia
cz

kosmická geodézie

Část vědního oboru geodezie, která na základě pozorování jevů v kosmickém prostoru řeší úlohy geodezie

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována