cznivelační značka
enbenchmark, bench mark
fr Repère m de nivellement m
geHöhenmarke f
ruнивелирный знак
sknivelačná značka
cz

nivelační značka

Měřická značka pro jednoznačné určení výšky bodu; rozlišuje se nivelační značka čepová, hřebová, skalní, stupnicová a otvorová


Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována