czokrajová úloha teorie potenciálu
enboundary value problem of potential theory
fr problème m aux limites fpl de la théorie du potentiel m
geRandwertproblem n der Potentialtheorie f; Randwertaufgabe f der Potentialtheorie f
ruмаргинальная роль теории потенциала
skokrajová úloha teórie potenciálu
cz

okrajová úloha teorie potenciálu

Lineární parciální diferenciální rovnice 2. řádu v určité oblasti pro fyzikální veličinu, pro kterou na hranici oblasti platí stejné podmínky (podmínky 1. druhu - Dirchletovy, podmínky 2. druhu - Neumannovy, podmínky 3. druhu - Newtonovy, případně kombinované okrajové podmínky)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník ÚGKK SR
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována