czpodrobná nivelace
enlevelling in local network
fr nivellement m de détail
geKleinnivellement n
ruдетальное нивелирование
skpodrobná nivelácia
cz

podrobná nivelace

Nivelace v místní (podrobné) nivelační sítí s trvale stabilizovanými body a s menšími požadavky na přesnost, než u přesné nivelace

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována