czprůvodič, polohový vektor
enposition vector, location vector, radius vector
fr vecteur m de position
geOrtsvektor m, Radiusvektor m, Positionsvektor m, Stützvektor m
ruвектор положения
sksprievodič
cz

průvodič, polohový vektor

Vektor v euklidovském prostoru, jehož délka určuje vzdálenost bodu od počátku souřadnic a jehož směr je dán spojnicí počátek - bod

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována