czseverník
engrid bearing from the North
fr angle m nord
geNordwinkel m
ruсеверный угол
skseverník
cz

severník

Směrník měřený od rovnoběžky s osou x, s kladnou větví směřující na sever


Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována