czstupňové měření
enarc measurement, arc method
fr mesure f le long du méridien
geGrandmessung f
ruизмерение вдоль меридиана
skstupňové meranie
cz

stupňové měření

Klasický způsob určování rozměrů zemského elipsoidu pouze geometrickým způsobem, z měřených délek oblouků poledníků nebo rovnoběžek

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována