cztíhová redukce
engravity reduction
fr réduction f de la gravité
geSchwerereduktion f
ruуменьшение силы тяжести
sktiažová redukcia
cz

tíhová redukce

Honota, o kterou se opravuje měřený údaj, a která vyjadřuje vliv polohy a výšky tíhového bodu a vliv rozložení okolních hmot na tíhové zrychlení

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována