cztíhové bodové pole
engravity (geodetic) control
fr réseau m de points de gravité
gegravimetrisches Festpunktfeld n
ruсеть гравитационных пунктов
sktiažové bodové pole
cz

tíhové bodové pole

Soubor bodů základního tíhového bodového pole

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována