cztrojúhelníkový řetězec
ensingle chain
fr chaîne f triangulaire
geeinfache Kette f, Dreieckskette f
ruтреугольная цепь
sktrojuholníkový reťazec
cz

trojúhelníkový řetězec

Trojúhelníky seskupené v řetězci tak, že dva mají společnou stranu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována