czzvlášť přesná nivelace
enspecial-precision levelling, high precise levelling
fr nivellement m particulièrement précis
gePräzisionsnivellement n für besondere Zwecke
ruособенно точное нивелирование
skzvlášť presná nivelácia
cz

zvlášť přesná nivelace

Velmi přesná nivelace s technologií určenou na speciální práce; používá se, když nestačí přesnost určená pro I. a II. řád České státní nivelační sítě; zkratka tohoto názvu je ZPN


Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována