Slovník TK ČÚZK
Hledat
Zvol jazyk vyhledávání
cz en fr de ru sk
Vyhledávání podle počátečního písmene
.. | neb | neg | neh | nej | nek | nel | nem | neo | nep | nes | neu | nez
nebytový prostor
negativní kopie
negativní maska
negativní reprodukční proces
negativní rytí do vrstvy
nehlazený papír
nejistota výsledku měření
nejlepší měřicí schopnost
nejstarší mapové památky
největší dovolená chyba (měřicího přístroje)
neklížený papír
nekonvenční zobrazení
nekorigovaný výsledek
nelineární stupnice
němé vydání
neměřická kamera
neměřická komora/kamera
nemocnice
nemovitost, nemovitá věc
neoficiální jméno, nestandardizované geografické jméno
neoprávněná držba
neorientovaný pořad
neosobní mikrometr
neperiodická publikace
nepestrá barva, achromatická barva
neplatné vydání
nepotištěný papír
nepravé zobrazení
nepravidelná deformace podložky
nepravidelná trojúhelníková síť
nepřehledný terén
nepřímá měřická metoda
nepřímá poloha
nepřímé měření
nepřímé měření délek
nepřímé připojení
nepřímý efekt, Bowieho efekt, Bowieho jev
nepřímý prostorový referenční systém
nepřímý tisk
nepřipojený pořad
nepřístupná délka
nesenzibilizovaný film
neshoda
nesjednocený operát
nesouhlas
nestálá hranice, pohyblivá hranice
nestandardizované geografické jméno
neúplný mapový list
neutrálnost
nezemědělská půda
nezemědělský pozemek
nezkreslená rovnoběžka
nezkreslený poledník
nezměněné vydání mapy, opakované vydání mapy
neznatelná hranice pozemku
nezpracovaná data, surová data
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována